Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Jasionówka  sprawdź informacje Na Mapie gminy Jasionówka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Jasionówka.

Mapa Geoportal Jasionówka

Dane urzędu

Urząd Gminy JasionówkaRynek 19Jasionówka, 19-122

Tel: 85 7278030

Fax: 85 7278031

E-mail: gmina@jasionowka.pl

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Jasionówka: 2008022

Witryna: www.jasionowka.pl

Władze lokalne: Wójt Leszek Zawadzkigmina@jasionowka.pl

Gmina Jasionówka w liczbach

Powierzchnia gminy Jasionówka*

97 km2

1509 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Jasionówka*

2 711 mieszkańców

2400 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Jasionówka*

28 mieszkańców na km2

2217 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Jasionówka

Geoportal Jasionówka prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Jasionówka

Jak powstał Geoportal gminy Jasionówka?

Geoportal Jasionówka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Jasionówka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Jasionówka umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Jasionówka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Jasionówka?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Jasionówka;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Jasionówka;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Jasionówka;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Jasionówka;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Jasionówki.
Informacje na Geoportalu Jasionówka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Jasionówka?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Jasionówka;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Jasionówka;
 • Rejestr MPZP Jasionówka;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Jasionówka;
 • Mapa Topograficzna gminy Jasionówka;
 • Mapa Solarna gminy Jasionówka;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Jasionówka;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Jasionówka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Jasionówka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Jasionówka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Jasionówka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Jasionówce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Jasionówki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Jasionówka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Jasionówka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Jasionówka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Jasionówki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Jasionówki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Jasionówka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Jasionówka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Jasionówce.

  Geoportal gminy Jasionówka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Jasionówka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Jasionówce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Jasionówka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Jasionówce.

  W Geoportalu Jasionówka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Jasionówka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Jasionówce. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Jasionówka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Jasionówka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Jasionówka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Jasionówka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Jasionówka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Jasionówka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Jasionówka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Jasionówka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Jasionówce. W Geoportalu gminy Jasionówka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Jasionówce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Jasionówka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Jasionówka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Jasionówka dla mieszkańców

Geoportal Jasionówka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Jasionówka. Na mapie Jasionówki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Jasionówka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Jasionówka. Korzystając z map Geoportalu gminy Jasionówka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Jasionówka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Jasionówka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Jasionówka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu